Pytania i odpowiedzi

Co to jest Ekoterm Plus?

Olej Napędowy Grzewczy Ekoterm Plus produkowany jest z ropy naftowej i należy do grupy średnich destylatów obok oleju napędowego i paliwa lotniczego.
Jest to nowoczesne paliwo grzewcze, które znajduje zastosowanie w kotłach ogrzewających domy mieszkalne, piecach przemysłowych oraz technologicznych.
Jest on idealnym źródłem ciepła dla obiektów nie posiadających dostępu do sieci przesyłowej gazu ziemnego.

Czy stosowanie Ekotermu Plus jest bezpieczne?

Bezpieczeństwo stosowania jest efektem wysokiej temperatury zapłonu. Nawet w sytuacji przypadkowego zaprószenia ognia w kotłowni nie grozi wybuch. W przypadku instalacji gazowej nawet drobna nieszczel­ność może okazać się tragiczna w skutkach, ze względu na wysoki stopień wybuchowości gazu.

Czy stosowanie Ekotermu Plus jest opłacalne?

Olej jest wprawdzie droższy niż węgiel, ale te oszczędności, w porównaniu z kosztami eksploatacji nowoczesnych i energooszczędnych kotłów olejowych, mogą okazać się pozorne. W wypadku dużych kotłowni opalanych węglem doliczyć trzeba koszty zatrudnienia palaczy oraz wydatki związane z wywozem i utylizacją popiołu, który stanowi aż 10% masy spalonego węgla, podczas gdy spalanie oleju jest prawie bezodpadowe. Możliwość automatycznej regulacji temperatury zapewnia komfort w każdym pomieszcze­niu, bez względu na pogodę i porę roku.
Dzięki bezpopiołowemu spalaniu używanie oleju grzewczego oszczędza wielu problemów. Nie ma też konieczności częstych dostaw paliwa. Zdecydowana większość użytkowników kupuje olej tylko dwa razy w ciągu sezonu grzewczego. Ponadto w przeciwieństwie do gazu płynnego instalacja zasilania oleju grzewczego może znajdować się w piwnicy budynku i nie wymaga przeprowadzenia skomplikowanej procedury formalnoprawnej.

Ile kosztuje przystosowanie obiektu do ogrzewania Ekotermem Plus?

Wyliczenia ekspertów w dziedzinie techniki grzewczej szacują całkowity koszt przebudowy ciepłowni lub instalację systemu grzewczego zasilanego olejem w nowobudowanym obiekcie o przykładowej powierzchni 200 m2, na 8-10 tys. złotych brutto. Dodatkowym ułatwieniem w przypadku modernizacji już istniejących systemów jest fakt, że inwestycja w technikę grzewczą zasilaną olejem grzewczym nie wymaga pozwolenia na budowę.

Jak konserwować aparaturę grzewczą?

Producenci aparatury grzewczej zalecają, aby po sezonie grzewczym, poddawać piec przeglądowi, co wydłuży jego żywotność. Przegląd taki polega na usunięciu ewentualnych osadów oraz regulacji pieca, w celu zwiększenia wydajności spalania.

Jak magazynować Ekoterm Plus?

Zasady magazynowania oleju grzewczego określają warunki techniczne. Zbiorniki na olej grzewczy wykonane są najczęściej z polietylenu albo ze stali. Mogą być jedno- lub dwupłaszczowe.
Do przechowywania oleju grzewczego stosuje się zbiorniki bezciśnieniowe, umożliwiające magazynowanie paliwa na powierzchni lub pod ziemią oraz w środku lub na zewnątrz budynku.

Jak wygląda instalacja do ogrzewania zasilanego Ekotermem Plus?

Instalacja grzewcza zasilana olejem grzewczym jest stosunkowo prostym systemem, w skład którego wchodzą:

 1. zbiornik na olej,
 2. piec (kocioł) z palnikiem przystosowanym do spalania oleju,
 3. podgrzewacz wody z zasobnikiem.

Podgrzana przez kocioł woda rurami trafia do grzejników i po oddaniu ciepła, schłodzona wraca do kotła.

Jakie są rodzaje kotła?

Sercem całej instalacji jest kocioł spalający olej grzewczy.
Na polskim rynku dostępnych jest kilka typów kotłów:

 1. jedno- lub dwufunkcyjne, w zależności od zakresu funkcji (ogrzewanie pomieszczeń, wody),
 2. wiszące (małe kotły) lub stojące, w zależności od miejsca montażu,
 3. kondensacyjne i tradycyjne, pod względem kryterium sprawności.

Kto może dostarczyć olej Ekoterm Plus?

Łatwy zakup oleju możliwy jest dzięki rozbudowanej Sieci Autoryzowanych Dystrybutorów Ekotermu Plus.
Sieć dystrybucji Oleju Napędowego Grzewczego Ekoterm Plus produkcji PKN ORLEN S.A. obejmuje ponad 80 firm, które rzetelnie i fachowo realizują zamówie­nia naszych Klientów.
Przeciętny czas dostawy oleju Ekoterm Plus nie przekracza 24 godzin od momentu zamówienia.

Moc kotła, a ilość ciepła?

Moc kotła mówi o tym, jaką ilość ciepła może on dostarczyć do pomieszczeń. W przypadku ogrzewania olejem grzewczym obiektów użyteczności publicznej (szpitale, szkoły) czy większych placówek handlowych, kocioł musi mieć odpowiednio wysoką moc. W szczegółowych wyliczeniach mocy kotła niezbędnej do ogrzania obiektu, warto skorzystać z pomocy specjalistów zajmujących się techniką grzewczą. PRZED PODJĘCIEM DECYZJI O WYBORZE KOTŁA:

 1. zastanów się nad mocą urządzenia,
 2. wybierz miejsce montażu kotła oraz miejsce montażu zbiornika,
 3. sprawdź okres gwarancji,
 4. sprawdź lokalizację punktów serwisowych,
 5. sprawdź, czy urządzenie jest dopuszczone do użytku przez Urząd Dozoru Technicznego.