Dane osobowe

Informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez ORLEN Paliwa Sp.  z o.o. udziela:

 

Inspektor Ochrony Danych (IOD) w ORLEN Paliwa Sp. z o.o.
Bożena Osmańska
e-mail: RODO-ORLENPALIWA@orlen.pl
tel.: (24) 201 04 42

 

Kontakt jest możliwy również za pośrednictwem poczty tradycyjnej:
ORLEN Paliwa Sp. z o. o.  Widełka 869 Widełka 36-145,
Adres do korespondencji: ORLEN Paliwa Sp. z o. o. ul. Zglenickiego 44, 09-411 Płock
z dopiskiem na kopercie: Dane Osobowe

 

Klauzula informacyjna