Pytania i odpowiedzi

Wygodny zakup oleju EKOTERM możliwy jest dzięki rozbudowanej Sieci Autoryzowanych Dystrybutorów Ekoterm (ADE). Wizytówki wszystkich ADE można znaleźć na stronie www.ekoterm.pl na mapie.

Olej można zamówić telefonicznie bezpośrednio u ADE lub korzystając z funkcjonalności na niniejszej stronie. Można to zrobić poprzez wypełnienie formularza, który pojawia się w pierwszym oknie strony www.ekoterm.pl podając:

  • ilość potrzebnego paliwa w litrach
  • kod pocztowy adresu, pod który ma być dostarczony olej


Następnie należy kliknąć SZUKAJ.


Strona automatycznie wyszuka ADE, którzy są najbliżej wskazanego adresu i spełniają wymogi ilościowe wskazane w formularzu.
Po wybraniu ADE, strona wczytuje formularz zapytania o ofertę kopiując dane z formularza wyszukiwania. Zapytanie można uzupełnić o preferowane godziny dostawy. Obok formularza wyświetlana jest wizytówka ADE z jego danymi kontaktowymi oraz godzinami przyjmowania zamówień. Po kliknięciu WYŚLIJ formularz trafia bezpośrednio do ADE.

Sieć dystrybucji oleju napędowego grzewczego EKOTERM obejmuje około 80 firm, które rzetelnie i fachowo realizują zamówie­nia swoich Klientów. Każdy Autoryzowany Dystrybutor Ekoterm posiada świadectwo autoryzacji, które potwierdza, że  dana firma zgodnie z podpisaną z ORLEN Paliwa Sp. z o.o. umową prowadzi sprzedaż najwyższej jakości oleju napędowego grzewczego EKOTERM produkowanego przez PKN ORLEN S.A.

Przeciętny czas dostawy oleju EKOTERM to około 24 godziny od momentu zamówienia. Dobrą praktyka jest ustalenie konkretnej godziny dostawy podczas składania zamówienia i zapytanie o numer kontaktowy do kierowcy wykonującego dostawę.

Wszelkie reklamacje dotyczące jakości towaru lub usługi świadczonej przez Autoryzowanych Dystrybutorów Ekoterm należy zgłaszać bezpośrednio do nich wykorzystując dane kontaktowe wskazane w wizytówce na mapie niniejszej strony. Swoją opinię na temat współpracy z ADE można również wysłać bezpośrednio do Spółki ORLEN Paliwa drogą mailową na adres: media.orlenpaliwa@orlen.pl