Słownik pojęć

Autoryzowany Dystrybutor Ekoterm, firma która współpracuje z ORLEN Paliwa na podstawie umowy handlowej i sublicencyjnej oraz otrzymała świadectwo autoryzacji EKOTERM.

olej napędowy grzewczy produkowany przez PKN ORLEN S.A.

formularza, który pojawia się w pierwszym oknie strony www.ekoterm.pl i umożliwia wyszukanie ADE poprzez podanie: ilości potrzebnego paliwa w litrach, kodu pocztowego adresu, pod który ma być dostarczony olej oraz numeru telefonu i adresu e-mail

formularz, który jest wyświetlany na niniejszej stronie po wybraniu konkretnego ADE. Formularz ten kopiuje dane z formularza wyszukiwania. Zapytanie można uzupełnić o preferowane godziny dostawy. Obok formularza wyświetlana jest wizytówka ADE z jego danymi kontaktowymi oraz godzinami przyjmowania zamówień. Po kliknięciu WYŚLIJ formularz trafia bezpośrednio do ADE.

spółka z Grupy Kapitałowej ORLEN, organizator sieci Autoryzowanych Dystrybutorów Ekoterm

Polski Koncern Naftowy ORLEN, największy w Polsce i Europie środkowo-wschodniej koncern paliwowo-energetyczny, producent m.in. oleju napędowego grzewczego EKOTERM

ciepło uzyskane ze spalenia jednostkowej masy lub objętości paliwa; wyrażana w J/kg, J/m3