Technologia

Instalacja grzewcza zasilana olejem grzewczym EKOTERM jest stosunkowo prostym systemem, w skład którego wchodzą:

  • zbiornik (lub bateria z kilku zbiorników) na olej
  • piec (kocioł) z palnikiem przystosowanym do spalania oleju
  • podgrzewacz wody z zasobnikiem

 

Podgrzana przez kocioł woda rurami trafia do grzejników i po oddaniu ciepła, schłodzona wraca do kotła.

 

Zasady magazynowania oleju grzewczego określają przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 

Zbiorniki na olej grzewczy wykonane są najczęściej  z polietylenu PE-HD albo ze stali. Mogą być jedno- lub dwupłaszczowe. Do przechowywania oleju grzewczego stosuje się zbiorniki bezciśnieniowe, umożliwiające magazynowanie paliwa na powierzchni lub pod ziemią oraz w środku lub na zewnątrz budynku.